Menu Zavřeno

Služba, kterou poskytujeme, začíná prvním setkáním klienta s poradcem. Na první schůzce dojde k seznámení obou stran a poradce si udělá obraz o klientových financích. Součástí tohoto obrazu jsou mnohá fakta jako  údaje o příjmu, výdajích a nebo platbě za běžný účet. Na první schůzce se však v první řadě řeší přání klienta, a protože dokážeme řešit všechny oblasti finančního života, jsou také klientovi stručně představeny základní témata finančního trhu jako je bydlení nebo zabezpečení na stáří a jejich východiska.

V případě bydlení se namátkou jedná o možnost pro naše klienta vyjednat výhodnější úrokovou sazbu na jeho hypoteční úvěr.

Téma, které klienty často zajímá je revize životního pojištění. Mnoho lidí má životní pojištění, nicméně již méně ví, co přesně jeho životní pojistka pokrývá nebo jestli je správná jeho riziková skupina, protože to je chyba statisticky u každé páté smlouvy životního pojištění. Většina lidí také svoje smlouvy přeplácí, protože jsou v nich nastavené částky, které neodpovídají pojistné matematice, a proto je vhodné v mnohých případech odebrat určité tarify a v jiných zase doplnit, aby smlouva plnila svůj účel. Ve většině případů pak klient platí za svoji smlouvu o několik desítek procent měsíčně méně a smlouva je nastavena správně tak, aby bylo vyplaceno plnění v případě, kdy dojde k pojistné události.

Po  prvním setkání následuje setkání druhé, na které poradce klientovi připraví jeho osobní finanční plán. Může se například jednat o plán financování klientova bydlení, protože to je ve skutečnosti mnohostranná záležitost, která obnáší například sladění hypotečního úvěru s kvalitní smlouvou pojištění nemovitost a třeba krytím pro případ nemožnosti splácet úvěr. Poradce se v takovém případě stará o všechny smlouvy a o celé vyřízení hypotečního úvěru, klient nemusí do banky ani jednou, pokud si to přeje a vše potřebné zařizuje poradce. Poradce také pro klienta zařizuje ty nejlepší podmínky, dojednává pro klienta speciální úrokovou sazbu a u ostatních smluv slevy pro zvláštní zákazníky.

Další fází spolupráce je pak péče o klienta, poradce telefonuje klientovi jednou za vzájemně stanovený čas, který vyhovuje oběma stranám a neustále pečuje o smlouvy klienta.  Příklad může být každoroční snižování ceny za havarijní pojištění, které si klient pro tento příklad platí, protože cena klientova auta zpravidla klesá, ale klient obvykle platí stále stejnou cenu. Poradce se v takovém případě stará, aby se cena za klientovo havarijní pojištění neustále snižovala.

Péče o klienta pak pokračuje a poradce nebo poradkyně se například stará o to, aby si klient nemusel, v případě, že si to přeje, navštěvovat finanční instituce a poradce pochůzky řeší za klienta, píše za něj i dopisy s žádostmi o změnu adresy v případě klientova přestěhování a třeba dbá i na to, aby všechny společnosti dodržovaly svoje závazky vůči klientovi, obzvláště pak dbá na plné pojistné plnění.