Menu Zavřeno
  • Firma Solidity Birchmont je postavená na touze dělat v životě člověka práci, která ho baví, tak dlouho denně, aby to každého Soliďáka bavilo a takovým způsobem, aby ho to bavilo. V podstatě neexistuje žádný spodní ani horní limit úvazku spolupráce se Solidity. Každý si práci nastavuje tak, aby byla obsažena složka radosti z práce.
  • Firma Solidity si klade za cíl vzdělávat svoje klienty v oblasti financí, mají-li o to zájem. Klient a služba klientovi je pevně na prvním místě v žebříčku hodnot jejich poradců a manažerů.
  • Firma Solidity se nevymezuje vůči jiným firmám na finančním trhu, nebojuje proti nikomu, firma Solidity prostě zaměřuje pozornost na poskytování nejlepší služby pro klienty i poradce.
  • Ve firmě je svoboda kariéry a není tak třeba kariérový plán pro poradce. Poradce může mít, ale i nemusí mít manažera. Odměnu si každý poradce a manažer domlouvají vždy společně a v průběhu času se tato odměna může kdykoli měnit, aby odpovídala skutečnému přínosu a pocitu obou stran.
  • V solidity se neuzavírají žádné smlouvy, všechny dohody fungují na ústní domluvě a podání ruky. Tak vzniká prostředí, ve kterém se pěstují svobodné vztahy a důvěra.