Úvěry

Úvěry jsou v podstatě úžasné, ale jsou i velmi „neúžasné“. Úžasnost úvěrů spočívá v tom, že přesunují kapitál od těch, kteří ho mají k těm, kteří ho nemají, a když si představíme peníze jako například krev v lidském organismu, jsou úvěry něco jako adrenalin.

„Neúžasnost“ úvěrů spočívá v tom, když se klient zadlužuje bez rozmyslu a tato zátěž poté negativně ovlivňuje cash flow klienta. (cash flow je v překladu tok klientových peněz, reálně se pojmem cash flow myslí rozdíl mezi příjmy a výdaji).

My jako poradci se staráme o oba případy, naše přidaná hodnota spočívá v těch nejlepších sazbách, tedy udržujeme bohatství klientů, na druhé straně s klienty předcházíme zadlužení, které by v důsledku vedlo ke snížení životní úrovně klientů

O autorovi

admin