Pojištění

Tak jako se ryby shlukují v jeden celek, aby se ochránily před dravci, mohou se i lidé shlukovat pod hlavičkou pojišťovny, aby ochránili svoje příjmy a finanční potřeby v případě nejrůznějších událostí.

Pojistná myšlenka by mohla být považována jako myšlenka velice humánní a ušlechtilá. Člověk je odpradávna sužován strachem, obavami nebo nejistotou nejrůznějšího druhu. Pojištění se v tomto smyslu pak snaží zmírnit „racionální“ strach například ze ztráty majetku, anebo příjmu nebo jiné negativní životní události. I z těchto důvodů myšlenka pojištění vznikla.

V základu chceme tedy zabezpečit právo na výplatu peněžních prostředků k úhradě potřeb, které vznikají z nahodilých událostí – svépomoc. Na pojištění lze tedy pohlížet i tak, že člověk nemusí být na nikoho odkázán, například pomoc rodiny nebo státu při negativní životní události. Na druhé straně pak může být i altruistické hledisko, tady například nechce svoje blízké zatěžovat v případě vyhoření jeho vlastního domu.

Aby pojištění tento svůj původní smysl dokázalo naplnit, je potřeba této problematice rozumět do největších detailů. Znát silné a slabé stránky jednotlivých pojišťoven, jejich pojistné podmínky, vztah k plnění a mnoho dalšího. 

O autorovi

admin